Az irányelvek utolsó módosításának időpontja 2015. október 12.

Bevezetés

A Karakán Klub Egyesület elkötelezett a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért.

Adatvédelmi Irányelveink egyértelműek: honlapjainkon keresztül nem gyűjtünk személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója, mint az adatvédelem érintettje önkéntesen adja meg azokat. A személyi adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) határozza meg.

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk, hogy a Karakán Klub Egyesület milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel, továbbá tájékoztatjuk Önt az információ felhasználását illető választási lehetőségeiről, és azt is ismertetjük, hogy hogyan biztosítjuk adatainak megfelelő védelmét.

Honlapunk használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban kezeljük.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az érintettel az adatkezelés előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező.

Az Ön adatainak kezelője a Karakán Klub Egyesület (székhely: 2134 Sződ, Grassalkovich u. 24., a továbbiakban: Adatkezelő vagy Karakán). Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvények rendelkezései szerint jár el.

Honlapunk látogatása során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk Önről, amelyeket Ön önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ez esetben az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. Az Ön személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy nyújtani tudjuk Önnek a kért szolgáltatásokat.

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.

Az információk felhasználása

Ha Önnek személyes adatokat kell megadnia egy adott tartalom vagy szolgáltatás eléréséhez, egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogy ezeket az adatokat miként fogjuk felhasználni.

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, illetve nem adjuk bérbe. Mindazonáltal előfordulhat, hogy adatait megosztjuk a Karakán más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek szolgáltatásokat nyújthassanak számunkra. Például az Ön személyes adatait jogosultak vagyunk megosztani szerződéses partnereinkkel, akikkel tevékenységünk támogatása céljából (pl. levelezés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek) állunk kapcsolatban, vagy ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.

Az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával továbbá Ön jóváhagyja, hogy a KARAKÁN, valamint a KARAKÁN más egységei, szervezetei, ügynökei szerződéses vagy üzleti partnerei marketing, illetve direktmarketing céllal az Ön által megadott személyes adatait felhasználhassák, Önt telefonon, e-mailban, sms-ben, postai úton és egyéb más formában ajánlataikkal megkereshessék.

Bár a vásárlásával Ön elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot, lehetősége van arra, hogy az előbb említett marketingcélú megkereséseket elutasítsa akár közvetlenül a vásárlását, vagy az önkéntes adatszolgáltatást követően, illetve bármikor, amennyiben úgy kívánja. Ehhez nem kell mást tenne, mint az alábbi e-mail címre küldött levelével kérni a marketingcélú felhasználás letiltását: info@Karakán

Ezen felül kutatásokat végezhetünk, előfordulhat, hogy az Ön adatait másokéval egyesítve anonim, összesített és statisztikai jellegű adatállományokat hozunk létre. Az összesített és statisztikai jellegű adatok nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat. Ezeket (mint amilyen pl. a férfi és a női látogatók százalékos aránya vagy a látogatók életkori megoszlása) a honlapunk tartalmának fejlesztése érdekében használjuk fel. Az is előfordulhat, hogy partnereinkkel vagy harmadik féllel megosztjuk ezeket az anonim, összesített vagy statisztikai információkat, amelyek nem alkalmasak személyek azonosítására.

Mivel vállalatunk változik és nő, elképzelhető, hogy a KARAKÁN a jövőben vállalatokat, leányvállalatokat, termékeket vagy vagyoni eszközöket értékesít vagy vásárol. Ilyen tranzakciók esetén a megrendelői/vásárlói információk általában az átruházott vagyoneszközök egyik elemét jelentik. Amennyiben a KARAKÁN átalakuláson megy keresztül (pl. az egyesülés), az Ön személyes információi feltehetően szintén átadásra kerülnek. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy értesítsük Önt e-mailben, levélben vagy nyilvános felhívás formájában bármilyen, az Ön személyes adatainak kezelését érintő változásról. Az értesítéssel egyidejűleg egyértelmű döntési lehetőséget biztosítunk Önnek arra nézve, hogy engedélyezze személyes adatainak felhasználását olyan másodlagos célokra, mint amilyen a termékinformációk küldése, a kutatás, a promóció vagy egyéb törvényes üzleti kommunikáció típusok.

Hozzájáruló nyilatkozat

A KARAKÁN álláspontja szerint a beleegyező nyilatkozat az egyik legfontosabb személyiségi jogi alapintézmény.

A regisztrációs oldalon, ahol Ön szolgáltatások igénybevételére regisztráltatja magát, feltüntetésre kerül, hogy Ön elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot, amely nélkül a regisztráció nem lehetséges. Továbbá az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása elengedhetetlen a gyors, azaz regisztráció nélküli vásárlás, vagy szolgáltatás megrendelése, igénybe vétele esetén is.

Az adatok megtekintéséhez, javításához és törléséhez való hozzáférés

A KARAKÁN a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez Ön beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult. A felhasználók számára biztosítjuk az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést.

A KARAKÁN oldalán Ön beléphet adatprofiljába és elolvashatja, illetve szükség szerint módosíthatja az ott tárolt információkat és beállításokat. Amennyiben nem rendelkezik saját fiókkal (pl. gyorsvásárlás, avagy regisztráció nélküli vásárlás okán) úgy az info@Karakán címen kérhet tájékoztatást, módosítást, illetve törlést.

Adatbiztonság

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonságos tárolása érdekében és megteszünk minden, az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt ésszerű elővigyázatossági lépést az adatbiztonság folyamatos fenntartása érdekében.Kötelesek vagyunk az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A szervereken tárolt személyes adatokat ésszerű technikai és ügyviteli biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés és megsemmisülés ellen.

Bár az Adatkezelő műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyes azonosításra alkalmas információkat, nem tudjuk garantálni ezek tökéletes biztonságát olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését vagy az Interneten adatokat térítenek el.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Amennyiben Ön a KARAKÁN részére személyes adatokat adott meg, az Adatkelező által végzett adatkezelés időtartama az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatunk időtartamáig terjed, vagyis az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig az adatok szükségesek az Ön által igényelt szolgáltatás biztosításához, kivéve természetesen, amennyiben Ön másként rendelkezik, illetve amennyiben a törvényi kötelezettségek rövidebb időtartamot írnak elő.

Cookie-k használata

Cookie-k (sütik)

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a KARAKÁN weboldalon tett látogatásaik során a IT rendszerünk úgynevezett cookie-kat (“sütiket”) helyez el számítógépük böngészőjében.

Mik azok a cookie-k?

A sütik apró file-ok, amelyeket információt tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a látogatott oldal kapcsolatáról. Ezek a file-ok lehetővé teszik, hogy az egyes felhasználókat megkülönböztetésére, de nem alkalmasak a felhasználók azonosítására. A sütik segítségével javítani tudjuk szolgáltatásainkat és a vásárlási élményt, valamint segítenek a felhasználóinknak is, hogy még kényelmesebben használhassák weboldalunkat:

 • Visszajelzést adnak az oldalunk használatáról, hogy ezáltal tökéletesíthessük a vásárlási folyamatot
 • Lehetővé teszi a jelszavak megjegyzését, hogy azt személyes eszközökről ne kelljen minden esetben megadni
 • Figyelemmel kíséri a leglátogatottabb tartalmakat, funkciókat és oldalakat, hogy ezáltal még relevánsabb ajánlatokkal szolgálhassunk felhasználóink részére
 • Segít meghatározni, mely reklámok hasznosak felhasználónk számára és melyek zavaróak vagy érdektelenek.

Milyen típusú cookie-kat használunk?

A weboldalunkon használt cookie-k felhasználásuk időtartama alapján két típusba sorolhatók:

 • Rövid időtartamú, ún. session cookie-k:
  • Ezen cookie-k mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az oldalunkon tartózkodik, majd törlődnek.
 • Hosszú időtartamú cookie-k:
  • Ezen cookie-k hosszabb ideig vagy manuális törlésig tárolnak információkat. (A cookie-k tárolási ideje a felhasználó böngésző beállításaitól is függ).

Funkcionalitás alapján az alábbi cookie-kat használjuk:

Konverziós cookie

 • Lehetővé teszi az egyes értékesítési csatornák elemzését

Tracking (követő) cookie

 • A konverziós cookie-val együtt pontosabb csatornaelemzést tesz lehetővé

Remarketing cookie

 • Segítségével személyre szabott tartalmakat és hirdetésekket tudunk használni, amely kényelmesebbé teszi oldalunk használatát

Analitikus cookie

 • Segít felhasználóbarátabbá tenni weboldalunkat azáltal, hogy segít megérteni, miként használják felhasználóink az oldalunkat

Nélkülözhetetlen cookie

 • Lehetővé teszi az alapvető funkciók használatát (pl: keresés)

Harmadik féltől származó (idegen) cookie-k

Bizonyos sütik továbbíthatnak információkat harmadik fél számára, hogy ezáltal promóciós tevékenységet folytathassunk. Ilyen információ lehet például, hogy milyen felhasználóink milyen oldalakat látogattak meg, milyen termékeket tettek kosarukba stb. Ezen információkat felhasználhatjuk személyre szabott hirdetések megjelenítésére a weboldalunkon és egyéb felületeken. Az így gyűjtött adatok alapján a felhasználó személye nem azonosítható!

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a cookie-kat a böngészőjükben bármikor testreszabhatják vagy törölhetik. A legtöbb böngésző a cookie-kat automatikusan, alapértelemezettként elfogadja. További informácikért a cookie-k kezelésről kérjük keress fel böngészője Beállítások és Segítség menüpontját vagy tájékozódjon az alábbi honlapon: http://www.youronlinechoices.com/hu/

IP címek

Az Internet protokol (IP) cím olyan szám, amelyet az Ön Internet-hozzáférés szolgáltatója (internet service provider, ISP) automatikusan hozzárendel az Ön számítógépéhez, ahányszor csak csatlakozik az Internethez. Mint egyéb honlapok, a KARAKÁN is gyűjthet IP címeket, hogy elemezze az így összegyűlő információt a látogatók számáról és a honlap használatáról.

A KARAKÁN a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy az IP címeket felhasználja az olyan személyek azonosítására, akik fenyegetik honlapunkat, szolgáltatásainkat vagy ügyfeleinket.

Clickstream (kattintás)

A „clickstream” (kattintás) vagy „clickstreamdata” (kattintási adatok) olyan weblapokra utalnak, amelyeket valamely egyéni felhasználó meglátogatott, és emellett fontos jellemzője azon forgalmi módnak, amellyel a felhasználó egyik weboldalról a másikra ugrik. Ilyen információt a mi honlapunkon és ahhoz szorosan kapcsolódó oldalainkról rögzítünk (Hírlevél, Jovasar.hu, Facebook, stb.).

Szolgáltatásaink egyéb jellemzői

Honlapjaink tartalmazhatnak különféle funkciókat, amelyek arra valók, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek, illetve segítenek minket abban, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit. Például, időről időre kérhetünk személyi azonosításra alkalmas információt, amikor Ön kitölt valamilyen felmérést vagy résztvesz egy nyereményjátékban. Más esetekben ajánlhatunk Önnek egyéb webalapú szolgáltatásokat, mint amilyenek a hírlevelek, a termékinformációk és az emlékeztetők.

A KARAKÁN honlapról való kilépés

Látogatóink számára linkeket biztosítunk más honlapokhoz. Nem garantálhatjuk minden honlap minőségét, amelyet link útján elérhetővé teszünk és semmilyen felelősséget nem vállalunk a nem a KARAKÁN tulajdonában álló honlapok tartalmáért. Külső honlapokhoz csak a kényelem és/vagy a tájékoztatás kedvéért adunk linket, ami semmiképpen sem jelenti azok általunk történő jóváhagyását.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a hirdetők vagy más szervezetek által működtetett és a mi honlapjainkról link útján elérhető honlapok személyes adatokat gyűjthetnek Önről. Az oldalainkról hirdetések vagy hiperlinkek útján elérhető honlapok adatkezelési gyakorlata nem tartozik a jelen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá. Javasoljuk, hogy amikor egy link segítségével átmegy egy másik honlapra, mindig olvassa el az adott oldal adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt magáról bármilyen személyes azonosításra alkalmas adatot/tokat adna meg.

Az Adatvédelmi Irányelvek változásai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket időről időre felülvizsgálja. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Tudomásul veszi egyúttal, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a változásokat kitegyük erre az oldalra. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül. Az Adatkezelési Irányelvek módosításait az Adatkezelő az aktuális verzió elérhetővé tételével egyidejűleg fogja jelezni. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos weblapunkat látogassa meg minden alkalommal, amikor a jelen honlapra ellátogat.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

E honlap üzemeltetője és tartalmának felügyelője a Karakán Klub Egyesület.

Amennyiben a fenti irányelvekkel, illetve a KARAKÁN adatgyűjtéseivel, adatfelhasználásával és közzétételi gyakorlatával kapcsolatban kérdései vannak, akkor e-mail üzenetben és levélben az alábbi címen léphet velünk kapcsolatba:

Karakán Klub Egyesület
H-2134 Sződ, Grassalkovich u. 24..
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg a szóban forgó honlap vagy egyéb online információforrás nevét, továbbá az Önt érdeklő információ természetét. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy azonnal válaszoljunk felvetéseire és kérdéseire személyes adatainak általunk történő használatával kapcsolatban. Hacsak törvény nem írja elő, a KARAKÁN nem ad választ, illetve nem kommentál olyan területeket, amelyek ezen irányelvekkel vagy a KARAKÁN adatkezelési gyakorlatával nem állnak kapcsolatban.