Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

A Karakán Klub Egyesület közgyűlését 2017. május 30-án (kedd), 17.00-ra hívom össze. A közgyűlés helye az MLTC Sportpálya (Budapest XVI. Bökényföldi út 27.). A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Mérleg beszámoló és annak elfogadása
  2. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés az első meghirdetett időpontban nem határozatképes (a megjelent taglétszám kevesebb, mint 50% + 1 fő), a következő közgyűlést 2017. május 30-án, 17:10-re hívom össze, amely a megjelent egyesületi tagok számától függetlenül határozatképes a meghirdetett napirendi pontokkal.

Érvényes tagságot igazoló iratot (tagsági kártyát, számlát vagy csekket) szíveskedjenek magukkal hozni, mivel szavazni csak így lehet. Regisztráció 16:30 órától.

Budapest, 2017. május 9.

Hargitai Gábor
elnök